About Page backup

Sau 35 năm nghiên cứu, thực hành nhiều môn học tâm linh khác nhau và hơn 5 năm học tập tại Thư Viện Tâm Linh, tôi đã quyết định đưa ra những kết quả nghiên cứu và kết nối nguồn năng lượng NLG cho cộng đồng. Tôi được phép ứng dụng những phương pháp của NLG và sử dụng nguồn năng lượng đó giúp học viên có sức khỏe tốt, có sự hiểu biết và thái độ sống đúng đắn.

Niềm đam mê được cống hiến, mang bộ môn Năng Lượng Gốc tới mọi người là mục đích sống của tôi. Năm 2018, tôi thành lập “Trung tâm hướng dẫn truyền năng lượng cho cộng đồng” tại tiểu bang California – Hoa Kỳ để phổ biến rộng rãi môn học Năng Lượng Gốc, giúp học viên tự chữa lành cho mình, hỗ trợ chữa lành cho người thân và cộng đồng.

Tôi chân thành mời những người có trái tim thiện lành tham gia học NLG để giúp cho chính mình và những người khác được khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng ta cùng tạo nên một tương lai ngày càng tốt đẹp cho rất nhiều người.

Chú Lê Phúc

Nhà sáng lập

A new learning program with simple and quick techniques

NLG-Energy Source is an entirely new program with simple, quick techniques to learn. These techniques are beneficial for humanity in developing intellectually, which helps individuals find solutions to today’s problems. This new energy will help individuals create more wisdom and receive many benefits. This new energy was given, to help raise the frequency of humankind for its development. NLG can help all living things. It can be used to increase production in agriculture, forestry, and fishery. It will produce fresh, healthy organic food.

An “Angel of Love” – Who helps people to advance.

A new chapter in human history is happening. A great change is beginning and is being ushered in by a being, a soul, made of pure energy. His mission is to help the evolution of humanity to expand to higher potentials. He comes on this mission with permission from the Supreme Soul, the Creator. Some might call this being an “Angel”, but when asked what he should be called, his response was, “the only way to refer to me is as Love”. He said he has more than enough love to heal the entire planet. There is one main desire he expresses: to help people to advance in order to develop their highest innate love and intelligence.

Through the teachings of NLG, we can reach the highest form as human beings

Through the cycle of reincarnation, the smallest particle of life has lived and built up energy, died, and reincarnated into a higher life form over and over until reaching the highest form as a human being. Humans continue to reincarnate to develop spiritually into higher and higher levels. The term “higher” used here means more capable of loving and helping their fellow man with real love. Being “higher” means having wisdom and the intelligence to find the simple and beneficial way to develop set forth through the teachings of NLG.

When you leave your body in death, if you have helped humankind at a “high” enough level, you are allowed to have choices about your next life as to where you are born and into what circumstances you will live. Choices that will help your soul develop into a higher frequency of evolution (love).

How It Works:

NLG’s classes teach us how to access the universe’s healing energy (energy source) and direct it into our body to stimulate our stem cells, enhancing our healing abilities and brain function. This technique involves 5 1/2 minutes of practice, 1 to 3 times daily.

Spiritual energy exists on our planet. This energy source supports all knowledge, wisdom, life, and evolution. To connect to this spiritual energy from the Creator, we have to live with LOVE and live righteously. We can achieve this through NLG’s teaching of the principles of morality and the Five Forms of Love.

For the first time in human history, we can use the Creator’s spiritual energy, and we must know how to embrace his LOVE and live in harmony with each other to create heaven on earth.

Everyone already has the potential. We need to bring it out!

Humans have a potential they have not reached yet. This is what this “Angel” wants to help us achieve. This is the first time in history that this has happened. Yes, there have been others on Earth who have come with a spiritual message, but this mission is like none that has ever occurred before. This “Angel” is bringing an energy that will help humans to reach the highest evolutionary level yet seen on our planet. And it will solve the problems that have plagued our planet through the ages. “So you might say, “I’d like to learn more and evolve to a higher state. So, how does that happen?” The answer to that question is simple. Anyone who wants to do this already has the potential. But to bring out that potential, they must gain a deep, enduring understanding of the Five Forms of Love explained in an NLG class, along with receiving the connection to this high energy.

The Five Forms of Love

A first reaction to hearing about the Five Forms of Love, might be, “Really? Love is all we need? How will that fix anything?” or “I already love everyone.” But the Five Forms of Love are a daily practice, and they are the answer to helping humanity to evolve. The practice is very profound and will affect and change the way humans see themselves and the future. Each person must demonstrate the Five Forms of Love in their daily lives. It is a lifetime shift that involves commitment and attention. The Five Forms of Love are taught at Energy Source Centers and in Energy Source writings.

We can all do this. The decision is yours!

If you want to be part of the next level of the evolution of humanity, the guideline is the Five Forms of Love. Once you have incorporated the Five Forms of Love into your life, you will gain many benefits. Each benefit provides entry to higher levels, given by permission from the Supreme Soul. His mission: “To help humans, so they can have a “Ph.D.” in love”. You can make the decision to learn this practice, and gain this advanced degree for yourself, and for the future of humanity. Once you have taken the class, you stay connected to this Energy Source through a short daily guiding visualization. The decision is yours.

Disclaimer:

  • NLG is a non-profit organization. NLG offers a complementary healthcare method to support the recipient’s well-being.
  • NLG practitioners have no licensed physicians. 
  • NLG is not a substitute for medical treatment or medications.
  • Any NLG services, suggestions, or communications provided should not be taken as a diagnosis or recommendation against the advice of a licensed physician or mental health professional.
  • NLG Energy Source is not responsible for your medical condition when participating in healing practices of NLG methods. 

Chúng ta có thể sử dụng năng lượng NLG để mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.

Nhiều tổ tiên của chúng ta nghĩ rằng sống trên trái đất giống như sống trong địa ngục. Họ cảm thấy rằng trái đất là một nhà tù và họ chỉ muốn quay trở lại Thiên đường/Chúa. Nhưng điều này là không đúng. Chúng ta đến đây để nâng cao trình độ học vấn, tận hưởng cuộc sống trên hành tinh này và tạo ra thiên đường trên trái đất.

Nhiều tổ tiên đã cho đi tất cả của cải vật chất, nghĩ rằng điều này sẽ giúp họ phát triển. Điều này là sai. Chúng ta phải biết tạo ra của cải vật chất để toàn thể nhân loại được sống trong yêu thương và thoải mái. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi không biết làm thế nào để làm điều này. Mọi người tiếp tục tìm kiếm quyền lực và kiểm soát những người khác. Khi chúng ta có thể sử dụng năng lượng NLG để mang lại lợi ích cho toàn nhân loại, tất cả mọi người sẽ được sống trong sự thoải mái và yêu thương.

Các tài liệu thành lập của Hoa Kỳ đã tạo ra một cách có hệ thống để cung cấp cho công dân của mình về mặt kinh tế.

Khi Tuyên ngôn Nhân quyền, Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp của Hoa Kỳ được tạo ra, thế giới vô hình đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của chúng. Chúng được tạo ra để cho thế giới thấy một hệ thống mà qua đó mọi người có thể tạo ra của cải vật chất một cách thành công và phân phối của cải này cho tất cả mọi người chứ không chỉ một số ít. Hoa Kỳ vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình, nó đã đi chệch hướng, nhưng hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ đều hiểu những nguyên tắc này. Chúng ta phải cân bằng giữa thế giới vật chất và tinh thần để nhận được trí tuệ và giác ngộ sau này. Phải biết tạo ra đầy đủ vật chất trước đã, rồi khi con người khỏe mạnh, sung túc mới có thể phát triển tâm linh thành những sinh mệnh cao hơn.
Điều này sẽ tạo ra sự ổn định và là nền tảng cho mọi sự phát triển trong tương lai trên mọi lĩnh vực. Ngay bây giờ, người dân ở các quốc gia trên thế giới không biết làm thế nào để có đủ lương thực cho tất cả người dân của họ. Các tôn giáo đã hiểu lầm nhiều điều trong giáo lý của họ. Cuộc sống trên trái đất là để giáo dục và sống để chúng ta có thiên đường trên trái đất cho TẤT CẢ mọi người. Chúng ta phải tạo ra của cải vật chất để có được một nền giáo dục tinh thần. Giáo viên NLG đang làm việc để sửa chữa suy nghĩ không chính xác. Các tài liệu hình thành Hoa Kỳ đã được tạo ra để hiển thị một hệ thống để cung cấp cho tất cả người dân của nó. Phần còn lại của thế giới đã nhìn vào Hoa Kỳ cho ví dụ này.