Install NLG on your home screen for a better experience.

 

 

Tap    then “Add to home screen”

VÂNG, CHÚ CHỈ LÀ CHÚ PHÚC THÔI

Vâng, chú chỉ là chú Phúc thôi

Giản đơn khiêm tốn một con người

Mơ đem hạnh phúc cho nhân loại

Hợp nhất tình thương thuận lẽ đời

Vâng, chú chỉ là Chú Phúc thôi

Thời gian một giáp* bấy năm trời

Dầm mưa giãi nắng không hề quản

Để thấy NLG giúp mọi người

Vâng, chú chỉ là Chú Phúc thôi

Như Cha**, các cụ dạy lâu rồi

Danh xưng thân thiện cùng lớp trẻ

Trong một gia đình nhịp sống vui

Vâng, chú chỉ là Chú Phúc thôi

Làm em thân mật của những người

Cao niên, lão bộc chừng thất thập

(Hiện chú 65 tuổi cuộc đời)

Vâng, chú chỉ là Chú Phúc thôi

Dầy công dốc sức gửi trao lời

Cho tôi, cho bạn cho cả những

Cụ già bách tuế, bé nằm nôi

Vâng, chú chỉ là Chú Phúc thôi

Hàm ơn chẳng muốn với bao người

Chỉ mong Trái Đất tình thương phủ

Đạo đức chân thành hạnh phúc khơi

Vâng, chú chỉ là Chú Phúc thôi!Ninh Bình,

Tác giả: NGUYỄN RUYẾN

Ngày 23.11.2021

Ps:* 1 giáp =12 năm

** Chú như Cha

banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *