Install NLG on your home screen for a better experience.

 

 

Tap    then “Add to home screen”

CHÚ

Chú ngồi giữa sắc cầu vồng

Truyền đi năng lượng ấm nồng tình thương

Người người ở khắp muôn phương

Có duyên vào nhận – tai ương chữa lành

Nào cô nào chị nào anh

Nào chú nào bác nhanh nhanh kịp giờ

Nếu mà chưa đủ… chú chờ

Ôi tình nhân ái vô bờ vô biên

Hàng ngày hai độ chẳng quên

Cả khi công việc đi trên đường dài

Chín giờ sáng , tối chẳng sai

An lành năng lượng để ai cũng cười

Ơn chú nhiều lắm chú ơi!

Trời cao đất rộng biển khơi sánh bằng.

Tác giả Hà Thu (NTTH)

ngày 9/12/2021

banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *