Install NLG on your home screen for a better experience.

 

 

Tap    then “Add to home screen”

CHÚC MỪNG CÁC CÔ BÁC, CÁC CHỊ EM NGÀY 20-10

Chúc niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe sẽ luôn đến với mỗi người để vẻ đẹp, lòng nhân hậu và tình yêu thương sẽ lan tỏa muôn nơi.

Tác phẩm của Ngọc Linh học viên lớp 3, Hải Dương

Chú Phúc, người thày thân yêu của tất cả các thành viên gia đình NLG

banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *