Install NLG on your home screen for a better experience.

 

 

Tap    then “Add to home screen”

Cuối năm nay nhận được quà

Lớp ba nâng cấp cả nhà hân hoan

Tăng đề kháng được bình an

Yên tâm chống dịch lây lan chết người

Cám ơn chú Phúc hết lời

Lập năng lượng gốc giúp đời yên vui

Gia đình NLG tuyệt vời

Cộng đồng hạnh phúc khắp nơi đượm tình.

Tác giả Hoài Sa

2/12/2021

banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *