Hỗ Trợ Năng Lượng Trực Tiếp Tại SAN JOSE, CA

TỊNH XÁ NGỌC HÒA 766 S Second St, San Jose, CA

Với tinh thần lan tỏa yêu thương và hạnh phúc, nhóm thiện nguyện Học Viên Lớp 4DNA tại San Jose luôn sẵn sàng truyền năng lượng trực tiếp hỗ trợ các CBAC. Thời gian - Thứ Hai - Thứ Sáu hàng tuần: 10:00 am - 11:00 am, và 4:00 pm - 5:00 pm. Chỉ theo hẹn. Xin vui lòng liên lạc Cô Khanh Q. để lấy hẹn. Địa điểm: Tịnh Xá Ngọc Hòa, 766 S Second St, San Jose, CA 95112 Liên lạc: Cô Khanh Q. (408) 513-7980 💖💖💖💖💖

Free

LỚP 3 NLG – CHÚ PHÚC DẠY TRỰC TIẾP TẠI BERLIN, ĐỨC

Thời gian: Từ 8.30 đến 17.00 Ngày 04.05.2023 đến 06.05.2023 Địa điểm: Chùa Linh Thứu – Berlin Heidereuter Str.30 - 13597 Berlin, Đức • Đóng góp: $300/1 học viên/3 ngày học Tất cả số tiền thu được, sau khi thanh toán các khoản phí tổ chức sẽ được gửi vào quỹ hoạt động của NLG Global. • Ghi danh và đóng chi phí duy nhất tại đường dẫn trên các kênh Telegram Global: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GHI DANH (website: www.nlgevent.com) Số lượng chỗ ngồi có giới hạn nên sẽ ưu tiên cho học viên đăng ký sớm. • Học viên sẽ có số thứ tự ghế ngồi theo ngày đóng học phí và mỗi học viên sẽ nhận QR Code. Học viên vui lòng đem theo QR Code để điểm danh khi vào lớp. • Học viên chú ý khi đăng ký thông tin vui lòng ghi rõ Họ tên theo ý học viên mong muốn. Phần này thể hiện như thế nào sẽ được sử dụng làm bằng cho học viên như vậy (Ví dụ Họ trước, tên sau hoặc ngược lại). Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc số Hotline NLG tại Mỹ: +1 408 475 1651. Hoặc các số hỗ trợ cho việc đăng ký đợt này tại Europe: 1. Vũ Thế Hà: +49 1525 978 3757 2. Phạm Thanh Tùng: +49 1711 702 525 3. Nguyễn Văn Thắng: +49 1575 661 8993 4. Phạm Thị Hiếu: +49 1789 306 536 5. Kunz Lan: +49 1735 679 780 Trân trọng, NLG Global

$300

LỚP 4 DNA NLG – CHÚ PHÚC DẠY TRỰC TIẾP TẠI BERLIN, ĐỨC

Thời gian: Từ 8.30 đến 17.00 Ngày 09.05.2023 đến 13.05.2023 Địa điểm: Địa điểm: Chùa Linh Thứu – Berlin Heidereuter Str.30 - 13597 Berlin, Đức • Đóng góp: $500/1 học viên/5 ngày học Tất cả số tiền thu được, sau khi thanh toán các khoản phí tổ chức sẽ được gửi vào quỹ hoạt động của NLG Global. • Ghi danh và đóng chi phí duy nhất tại đường dẫn trên các kênh Telegram Global: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GHI DANH (website: www.nlgevent.com) Số lượng chỗ ngồi có giới hạn nên sẽ ưu tiên cho học viên đăng ký sớm. • Học viên sẽ có số thứ tự ghế ngồi theo ngày đóng học phí và mỗi học viên sẽ nhận QR Code. Học viên vui lòng đem theo QR Code để điểm danh khi vào lớp. • Học viên chú ý khi đăng ký thông tin vui lòng ghi rõ Họ tên theo ý học viên mong muốn. Phần này thể hiện như thế nào sẽ được sử dụng làm bằng cho học viên như vậy (Ví dụ Họ trước, tên sau hoặc ngược lại). Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc số Hotline NLG tại Mỹ: +1 408 475 1651. Hoặc các số hỗ trợ cho việc đăng ký đợt này tại Europe: 1. Vũ Thế Hà: +49 1525 978 3757 2. Phạm Thanh Tùng: +49 1711 702 525 3. Nguyễn Văn Thắng: +49 1575 661 8993 4. Phạm Thị Hiếu: +49 1789 306 536 5. Kunz Lan: +49 1735 679 780 Trân trọng, NLG Global

$500