LIVESTREAM – Phát Trực Tiếp Hàng Ngày

Lưu Ý: Ngày 22.01 đến 14.02.2023 (giờ VN), chương trình này sẽ tạm ngưng phát sóng. CHƯƠNG TRÌNH HỢP NHẤT TINH THƯỜNG - KIẾN TẠO HẠNH PHÚC Chương trình bắt đầu lúc 10:30 sáng và Chú Phúc sẽ truyền năng lượng chữa lành lúc 11:00 sáng. Mời quý vị theo dõi chương trình, lắng nghe trải nghiệm của các học viên NLG và cùng NLG lan tỏa yêu thương qua Facebook & YouTube. ❤️ Facebook: https://www.facebook.com/nlgvn.global ❤️ YouTube: https://www.youtube.com/c/NLGVietnamGlobal 💖💖💖💖💖  LINK FACEBOOK & YOUTUBE Facebook:https://www.facebook.com/nlgvn.global Youtube:https://www.youtube.com/c/NLGVietnamGlobal Groups: https://www.facebook.com/groups/nlgvietnamtoancau LINK TELEGRAM TOÀN CẦU  Telegram tiếng Việt: • https://t.me/NLGVietNam • https://t.me/NLGTRONGDONGHoTro  Website: https://nlgenergysource.org/  Tổng đài yêu thương: VIETNAM: 028.7779.2288 USA: +1 408 475 1651