LỚP 2 TIẾNG VIỆT – TRỰC TUYẾN – Lớp sáng

📣THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỚP 2 NLG LINH QUANG VŨ TRỤ KỶ NGUYÊN MỚI NGÀY 08/01/2023 (NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT) 👉 Link đăng ký lớp 2: https://forms.office.com/r/DPuSsYFReQ ⏰ LỚP 2 NLG LQVTKNM diễn ra vào lúc: - Lớp sáng: 08:00 - 10:00 Ngày 08 tháng 01 năm 2023 (giờ VN) Quý CBACE theo dõi trực tiếp lớp học qua 2 kênh Facebook và Youtube của NLG Energy Source Global. ❗️Quý CBACE lưu ý: sau khi điền đầy đủ thông tin và bấm gửi là Quý CBAC đã hoàn tất và có tên trong lớp học. Lớp học diễn ra trực tiếp trên trang Facebook và Youtube của NLG Energy Source Global nên SẼ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO EMAIL XÁC NHẬN GỬI VỀ. 👉 Hãy cùng subscribe trang Youtube NLG Energy Source Global và các kênh thông tin để nhận đầy đủ thông tin và theo dõi trực tiếp lớp học. —————————————————- 👉 LINK FACEBOOK & YOUTUBE ❤️ Facebook:https://www.facebook.com/nlgvn.global ❤️ Youtube: https://www.youtube.com/c/NLGVietnamGlobal ❤️ Groups: https://www.facebook.com/groups/nlgvietnamtoancau 👉 LINK TELEGRAM TOÀN CẦU ❤️ Telegram tiếng Việt: • https://t.me/NLGVietNam • https://t.me/NLGTRONGDONGHoTro 👉 Website: https://nlgenergysource.org/ ☎️ Tổng đài yêu thương: VIETNAM: 028.7779.2288 USA: +1 408 475 1651

Free

LỚP 2 TIẾNG VIỆT – TRỰC TUYẾN – Lớp tối

📣THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỚP 2 NLG LINH QUANG VŨ TRỤ KỶ NGUYÊN MỚI NGÀY 08/01/2023 (NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT) 👉 Link đăng ký lớp 2: https://forms.office.com/r/DPuSsYFReQ ⏰ LỚP 2 NLG LQVTKNM diễn ra vào lúc: - Lớp tối: 18:00 - 20:00 Ngày 08 tháng 01 năm 2023 Quý CBACE theo dõi trực tiếp lớp học qua 2 kênh Facebook và Youtube của NLG Energy Source Global. ❗️Quý CBACE lưu ý: sau khi điền đầy đủ thông tin và bấm gửi là Quý CBAC đã hoàn tất và có tên trong lớp học. Lớp học diễn ra trực tiếp trên trang Facebook và Youtube của NLG Energy Source Global nên SẼ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO EMAIL XÁC NHẬN GỬI VỀ. 👉 Hãy cùng subscribe trang Youtube NLG Energy Source Global và các kênh thông tin để nhận đầy đủ thông tin và theo dõi trực tiếp lớp học. —————————————————- 👉 LINK FACEBOOK & YOUTUBE ❤️ Facebook: https://www.facebook.com/nlgvn.global ❤️ Youtube: https://www.youtube.com/c/NLGVietnamGlobal ❤️ Groups: https://www.facebook.com/groups/nlgvietnamtoancau 👉 LINK TELEGRAM TOÀN CẦU ❤️ Telegram tiếng Việt: • https://t.me/NLGVietNam • https://t.me/NLGTRONGDONGHoTro 👉 Website: https://nlgenergysource.org/ ☎️ Tổng đài yêu thương: VIETNAM: 028.7779.2288 USA: +1 408 475 1651

Free

LỚP 2 NLG ONLINE TIẾNG VIỆT

📣 LỊCH HỌC LỚP 2 NLG ONLINE TRONG THÁNG 02/2023: Kính gửi: Quý học viên! BTC xin gửi lịch học Lớp 2 online tháng 2/2023. 👉 Link đăng ký lớp 2: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GHI DANH ⏰ LỚP 2 NLG LQVTKNM diễn ra vào lúc: 08:00 - 10:00 (VN time) Ngày 25 tháng 02 năm 2023 ❤️ Lớp học này hoàn toàn miễn phí. Quý CBACE theo dõi trực tiếp lớp học qua 2 kênh Facebook và Youtube của NLG Energy Source Global. ❗️Quý CBACE lưu ý: sau khi điền đầy đủ thông tin và bấm gửi là Quý CBAC đã hoàn tất và có tên trong lớp học. Lớp học diễn ra trực tiếp trên trang Facebook và Youtube của NLG Energy Source Global nên SẼ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO EMAIL XÁC NHẬN GỬI VỀ. 👉 Hãy cùng subcribe trang Youtube NLG Energy Source Global và theo dõi các kênh thông tin chính thống của NLG Global để nhận đầy đủ thông tin và theo dõi trực tiếp lớp học. 👉 LINK FACEBOOK & YOUTUBE ❤️ Facebook: https://www.facebook.com/nlgvn.global ❤️ Youtube: https://www.youtube.com/c/NLGVietnamGlobal ❤️ Groups: https://www.facebook.com/groups/nlgvietnamtoancau 👉 LINK TELEGRAM TOÀN CẦU ❤️ Telegram tiếng Việt: 👉 Nhóm NLG Nhận thông báo từ BTC NLG Global: https://t.me/+lz8vaXRvPoYxNmI1 ( Nhóm nhận link tham gia sự kiện, lớp học và các thông báo quan trọng của BTC) 👉 Nhóm NLG Cài đặt: https://t.me/+BVD0xla2urw5MzQ1 (Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ học NLG) 👉 Nhóm NLG Tỉnh Thành: Xem link tham gia tại tin nhắn ghim trong nhóm NLG Cài đặt. ❤️ Đối với HV mới chuẩn bị học hoặc đã học lớp 1, 2 NLG tham gia thêm 2 nhóm mới sau: 👉 Nhóm NLG Lớp 1, 2: https://t.me/+IIkT8pQcUn1iNTll (Nhóm chat hỗ trợ mới dành cho HV lớp 1,2) 👉 Nhóm NLG Công thức Lớp 1, 2: https://t.me/+KTgemAmXiplhMjU9 (Nhóm nhận công thức mới dành cho HV lớp 1,2) ☎️ Tổng đài yêu thương tại VIETNAM: 028.7779.2288 📞 Hotline NLG VN: 0918751398 (Telegram, Zalo) 📞 Hotline NLG USA: +1-408-475-1651 (Telegram) Facebook (https://www.facebook.com/nlgvn.global) Log in or sign up to view See posts, photos and more on Facebook.

Free

LỚP 2 ONLINE NLG LINH QUANG VŨ TRỤ KỶ NGUYÊN MỚI – TIẾNG VIỆT

📣THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỚP 2 NLG LINH QUANG VŨ TRỤ KỶ NGUYÊN MỚI NGÀY 18 tháng 3 năm 2023 (NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT) 👉 Link đăng ký lớp 2: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GHI DANH ⏰ LỚP 2 NLG LQVTKNM diễn ra vào lúc: 7:30 - 9:30 (Giờ Việt Nam). Ngày 18 tháng 3 năm 2023 Quý CBACE theo dõi trực tiếp lớp học qua 2 kênh Facebook và Youtube của NLG Energy Source Global. ❗️Quý CBACE lưu ý: sau khi điền đầy đủ thông tin và bấm gửi là Quý CBAC đã hoàn tất và có tên trong lớp học. Lớp học diễn ra trực tiếp trên trang Facebook và Youtube của NLG Energy Source Global nên SẼ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO EMAIL XÁC NHẬN GỬI VỀ. 👉 Hãy cùng subscribe trang Youtube NLG Energy Source Global và các kênh thông tin để nhận đầy đủ thông tin và theo dõi trực tiếp lớp học. —————————————————- 👉 LINK FACEBOOK & YOUTUBE ❤️ Facebook: https://www.facebook.com/nlgvn.global ❤️ Youtube: https://www.youtube.com/c/NLGVietnamGlobal ❤️ Groups: https://www.facebook.com/groups/nlgvietnamtoancau 👉 LINK TELEGRAM TOÀN CẦU ❤️ Telegram tiếng Việt: • https://t.me/+3WM_-ySdo6EyOWY1 • https://t.me/+kbURW1XMZTgyMjFl • https://t.me/+bPl7fkqr4A4zOTRl 👉 Website: https://nlgenergysource.org/ ☎️ Tổng đài yêu thương: VIETNAM: 028.7779.2288 USA: +1 408 475 1651

Free

LỚP 2 ONLINE NLG LINH QUANG VŨ TRỤ KỶ NGUYÊN MỚI – TIẾNG VIỆT

📣THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỚP 2 NLG LINH QUANG VŨ TRỤ KỶ NGUYÊN MỚI NGÀY 18 tháng 3 năm 2023 (NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT) 👉 Link đăng ký lớp 2: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GHI DANH ⏰ LỚP 2 NLG LQVTKNM diễn ra vào lúc: 18:00 - 20:00 (Giờ Việt Nam). Ngày 18 tháng 3 năm 2023 Quý CBACE theo dõi trực tiếp lớp học qua 2 kênh Facebook và Youtube của NLG Energy Source Global. ❗️Quý CBACE lưu ý: sau khi điền đầy đủ thông tin và bấm gửi là Quý CBAC đã hoàn tất và có tên trong lớp học. Lớp học diễn ra trực tiếp trên trang Facebook và Youtube của NLG Energy Source Global nên SẼ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO EMAIL XÁC NHẬN GỬI VỀ. 👉 Hãy cùng subscribe trang Youtube NLG Energy Source Global và các kênh thông tin để nhận đầy đủ thông tin và theo dõi trực tiếp lớp học. —————————————————- 👉 LINK FACEBOOK & YOUTUBE ❤️ Facebook: https://www.facebook.com/nlgvn.global ❤️ Youtube: https://www.youtube.com/c/NLGVietnamGlobal ❤️ Groups: https://www.facebook.com/groups/nlgvietnamtoancau 👉 LINK TELEGRAM TOÀN CẦU ❤️ Telegram tiếng Việt: • https://t.me/+3WM_-ySdo6EyOWY1 • https://t.me/+kbURW1XMZTgyMjFl • https://t.me/+bPl7fkqr4A4zOTRl 👉 Website: https://nlgenergysource.org/ ☎️ Tổng đài yêu thương: VIETNAM: 028.7779.2288 USA: +1 408 475 1651

Free