LỚP 5 NLG – CHÚ PHÚC DẠY TRỰC TIẾP TẠI BUENA PARK, CA, USA

NLG Energy University 8781 Knott Ave, Buena Park, CA, United States

LỚP 5 NLG LINH QUANG VŨ TRỤ KỶ NGUYÊN MỚI CHÚ PHÚC DẠY TRỰC TIẾP TẠI CALIFORNIA, HOA KỲ Thời gian: Từ 8.30 đến 17.00 Ngày 15.07.2023 đến 27.07.2023 Địa điểm: Trung tâm NLG Global 8781 Knott Avenue, Buena Park, CA 90620 * Thành phần đăng ký ghi danh để được xét duyệt vào Lớp 5: 1. Học viên Lớp 4 trực tiếp Thái Lan 2 2. Học viên Lớp 4 trực tiếp đã tham gia buổi học nâng cấp ngày 23.04.2023. 3. Học viên Lớp 4DNA Châu Âu * Form đăng ký xét duyệt được thông báo trên các kênh Telegram Lớp 4 của NLG Global vào ngày 28.04.2023. * Đóng góp: $2600/1 học viên/13 ngày học Tất cả số tiền thu được, sau khi thanh toán các khoản phí tổ chức sẽ được gửi vào quỹ hoạt động của NLG Global. * Quý Học viên được duyệt sẽ có email xác nhận và hướng dẫn đóng chi phí qua phương thức tại website: http://www.nlgevent.com Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc số Hotline NLG tại Mỹ: +1 408 475 1651 (Telegram) 💖💖💖💖💖

$2600