Install NLG on your home screen for a better experience.

 

 

Tap    then “Add to home screen”

Mỗi giảng huấn đều góp phần vào sự phát triển cuộc sống của bạn

Ở đây, chúng tôi không chỉ “giảng dạy”, mà còn truyền cảm hứng giúp mọi người thay đổi, và không bao giờ từ bỏ, cho dù phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng không bao giờ có thể vượt qua.

0 +
Người giảng huấn

Về các giảng huấn tại NLG

Để truyền đạt được môn học NLG, các giảng huấn cần có sự cân bằng và tương hỗ giữa các kỹ năng, sự đồng cảm, tình yêu thương và sự thấu hiểu. Điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn, thông minh và được chọn lọc kỹ càng để có thể làm tốt nhiệm vụ. Họ là những người sẽ hướng dẫn bạn, đồng hành cùng bạn tại NLG.

Để trở thành giảng huấn tại NLG Energy Source, tất cả giảng huấn cần:

Gặp gỡ đội ngũ giảng huấn tại NLG

Linda Davis

St. Louis, MO

Mike Lê

Peatland, TX

Trina Trần

Vancouver, BC

Peter Trần

Redwood, CA​

Hường Nguyễn

Hải Dương, Việt Nam

Dr James Ong, Ph.D

Malaysia

Trở thành giảng huấn

Các lớp sắp tới