Install NLG on your home screen for a better experience.

 

 

Tap    then “Add to home screen”

Đội ngũ của chúng tôi

Văn hoá công ty

NLG là tâm hồn của sự sống, là nguồn kiến thức trung tâm của vũ trụ mà Đấng sáng tạo mang đến cho nhân loại.

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo của chúng tôi là những người tận tâm, chuyên tâm và có kinh nghiệm dày dặn. Cùng nhau làm việc với sự hỗ trợ của các phòng ban, họ sử dụng kiến thức cũng như kinh nghiệm để mang Năng lượng đến mọi người.

Mike Le

Peatland, TX

Trina Trần​

Vancouver, BC

Peter Trần

Redwood, CA

Dr James Ong, Ph.D

Malaysia

Giá trị cốt lõi

Được định hướng bởi 5 yếu tố tình thương, chúng tôi giúp đỡ mọi người đạt được tiềm năng cao nhất.

Định hướng bởi tình thương​

Khi yêu thương đủ lớn, mọi giới hạn đều được xóa nhòa.​

Ưu tiên cộng đồng​

Giá trị con người là ưu tiên hàng đầu trong mọi việc chúng tôi làm.

Luôn phát triển

Chúng tôi luôn học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.​

Các phòng ban

Chúng tôi cùng chí hướng trong việc lan toả yêu thương đến cộng đồng để giúp nâng cao giá trị con người, sống khoẻ mạnh và chân thành.