thai

Hôm nay là ngày cuối năm 2022, tờ lịch cuối cùng đang rơi xuống và năm 2022 sẽ đi vào dĩ vãng, thế nhưng tôi lại có một kỷ niệm thật ấm cúng trong Tình Bạn khi nhận được món quà quý giá này từ bên kia bờ Thái Bình Dương của một người bạn học thuở nhỏ ở trường Trần Lục, Tân Định, Sài Gòn. Kỷ niệm thời học trò sống lại trong tôi với những giờ ra chơi túm tụm lại với nhau để đánh đáo, đánh khăng chẳng sao quên được. Trò chơi đánh khăng có lẽ giờ đây đã phai nhạt trong trí nhớ nhiều người, nhưng đó là thú vui mà chúng tôi thích nhất. Chỉ cần có hai khúc gỗ dài thuôn nhỏ khoảng 25cm, đào một cái lỗ nhỏ và để 

Hôm nay là ngày cuối năm 2022, tờ lịch cuối cùng đang rơi xuống và năm 2022 sẽ đi vào dĩ vãng, thế nhưng tôi lại có một kỷ niệm thật ấm cúng trong Tình Bạn khi nhận được món quà quý giá này từ bên kia bờ Thái Bình Dương của một người bạn học thuở nhỏ ở trường Trần Lục, Tân Định, Sài Gòn. Kỷ niệm thời học trò sống lại trong tôi với những giờ ra chơi túm tụm lại với nhau để đánh đáo, đánh khăng chẳng sao quên được. Trò chơi đánh khăng có lẽ giờ đây đã phai nhạt trong trí nhớ nhiều người, nhưng đó là thú vui mà chúng tôi thích nhất. Chỉ cần có hai khúc gỗ dài thuôn nhỏ khoảng 25cm, đào một cái lỗ nhỏ và để