Install NLG on your home screen for a better experience.

 

 

Tap    then “Add to home screen”

Chi tiết về lớp học sẽ được thông báo trước ít nhất 4 ngày.

Bạn có thể tìm thấy những thông báo này trên trang web của chúng tôi cũng như Facebook và Telegram (vui lòng xem chi tiết các link liên kết bên dưới). Thông báo sẽ đi kèm với một đường dẫn đăng ký lớp học. Bạn sẽ không nhận được email xác nhận sau khi đăng ký.

Các lớp học tiếng Việt trực tuyến được dạy trên Facebook và YouTube và bạn chỉ cần là tham gia vào lớp học vào thời gian đã thông báo.

 

Từ Lớp 3 trở lên là các lớp học trực tiếp và sẽ được thông báo trong phần “Lịch Học” ở cuối Trang chủ trên trang web của NLG.

 

Lưu ý: Nếu bạn muốn đăng ký học Lớp 1 và Lớp 2 bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Việt, bạn nên chuyển sang ngôn ngữ Tiếng Anh tại trang web của chúng tôi. Bạn sẽ tìm thấy thông báo Lớp học và link đăng ký gồm có ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha và những Lớp 1 & 2 này được dạy trực tuyến qua Zoom miễn phí. 

 

LINK FACEBOOK & YOUTUBE ️

Facebook: https://www.facebook.com/nlgvn.global

YouTube: https://www.youtube.com/c/NLGVietnamGlobal

Groups: https://www.facebook.com/groups/nlgvietnamtoancau

LINK TELEGRAM TOÀN CẦU ️

Telegram tiếng Việt (in Vietnamese):

• https://t.me/NLGVietNam

• https://t.me/NLGTRONGDONGHoTro

Telegram tiếng Anh (in English):

• https://t.me/NLGTrongDongEnglish ️

Telegram tiếng Pháp (in French):

• https://t.me/nlgfrench

Tổng đài yêu thương/Hotline:

VIETNAM: 028.7779.2288 (Vietnamese)

USA: +1-925-577-6894 (Vietnamese and English) CANADA: +1-778-839-1538 (Vietnamese and
English)

banner